Project Description

Prosjekt å bygge naust på tomt nedenfor Snopenesvegen, Ålesund

Documents

Project Progress

35%

Overall Project Completion

  • 20%
  • 60%

35%

  • 40%
  • 80%

Grunnarbeid - ferdig oktober 2021 100% Complete 2/2 Tasks completed

100%
Description

I grunnarbeid inngår utsprengning og fjerning av utsprengt masse, samt tilkjøring av ny pukk slik at tomt er klar for støping. Det må også fjernes litt fjell nedenfor naust for å kunne lage en grei stø.

Steinmasse kan deponeres kun 150m unna.

Grunnarbeider er nå ferdig og det er klart for støping av plate, murer og stø.

2/2 Completed Tasks

  • Velge entreprenør
  • Entreprenør gjennomfører

Støpe såle + murer - oppstart oktober 2023 5% Complete 0/2 Tasks completed

5%
Description

Bygging er akkurat begynt pr oktober 2023:

Bygge naustet ferdig 0% Complete

0%

Kommentarer er stengt.