Prosjekt: oppføre naust på tomt nedenfor Snopenesvegen 44

Nausttomt

Prosjektet er inndelt i deler, som utføres og prises uavhengig av hverandre.

1. Grunnarbeid – pris ønskes nå, og jobb kan utføres straks avtale er inngått

I grunnarbeid inngår utsprengning og fjerning av utsprengt masse, samt tilkjøring av ny pukk slik at tomt er klar for støping. Det må også fjernes litt fjell nedenfor naust for å kunne lage en grei stø.

Steinmasse kan deponeres kun 150m unna.

Deponering av steinmasse kan gjøre hit

Se vedlegg for situasjonskart, søknadstegning m.m.

Nærbilde sett nedenfra

2. Støping av plate og stø – forespørsel kommer i løpet av 2020

3. Oppføring av naust – forespørsel kommer i løpet av 2020

Attachments